Museu obert jornades

Art i museus

A l’Equip351 plantegem propostes específiques de mediació i dinamització educativa i artística per a centres d’art i museus per tal de facilitar la relació del públic cap a la cultura i la creació artística. Plantegem projectes des de la innovació educativa, la hibridació de disciplines creatives, la inclusió i participació així com la col·laboració amb agents i artistes culturals propers, sempre des de l’acompanyament i el respecte a la creació.
Hem treballat per a centres com l’IVAM, Bombas Gens Centre d’Art, el Museu Valencià d’Etnologia o la Concejalia de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València.

A MUSEU OBERT

DELINQUIR EN SALA!

PROJECTE UBÚ

PRESENTAR BATALLA

RETALLANT BLANCA EUROPA

PERDUTS A L'IVAM