Projectes musicals

A l’Equip351 treballem des de l’horitzontalitat i la interdisciplinarietat, tant dels mateixos components, com de les col·laboracions que duem a terme què possibiliten treballar des de la hibridació cultural i creativa. La branca dedicada als projectes de caire musical abasta des de la gestió d’esdeveniments, producció de concerts o commemoracions fins la implementació de propostes educatives innovadores, tenint present la importància de la cultura inclusiva i els processos de participació, així com fomentant la creació musical actual.
Hem impulsat projectes per al Festivals Ensems amb el suport de i l’Institut Valencià de Cultura de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, com per a iniciatives de caire privat.

CERCA SONORA

CENTENARI PACO LLÁCER