alfabetitzacions multiples

ALFABETITZACIONS MÚLTIPLES

Des de l’Equip351 apostem per l’ús conscient i raonat de les noves tecnologies, per l’aprenentatge compartit i la navegació segura dintre del ciberespai així com la compartimentació lliure i respectuosa de la informació. Gràcies a la col·laboració amb bagtoback obrim una finestra al món d’internet amb una formació especialitzada per a alumnes de secundaria, professorat o públic interessat en el món de les alfabetitzacions digitals.

Internet i l'accés a les tecnologies digitals són una porta oberta però no són una condició sine qua non per aprendre. Ni l’accés a les noves tecnologies es pot entendre com l’ús de continguts de valor, ni aquest ús de continguts -o recursos educatius- es pot comprendre com aprenentatge: i és en aquest punt on rau el risc d’entendre les descàrregues de materials educatius on-line com a sinònim de la utilització d’aquests continguts. L'aprofitament digital ha d'anar acompanyat d'un context propici on crear les condicions adequades per dotar-lo de sentit i interès, així com d’hàbits i destreses idònies per seleccionar, processar, administrar, connectar i compartir els coneixements disponibles.

#IdentitatsDigitals